Työt alkoivat P2X Solutionsin vihreän vedyn laitoksen tontilla Harjavallassa

P2X Solutionsin Harjavallan Suurteollisuuspuistossa sijaitsevan tontin valmistelutyöt alkoivat 21.6.2022. Tontille rakennettavan Suomen ensimmäisen teollisen mittakaavan vihreän vedyn ja synteettisen metaanin tuotantolaitoksen rakennustyöt alkavat syksyllä ja laitos on valmis tuotantokäyttöön aikataulun mukaan kesällä 2024.

P2X Solutions rakentaa Suomen ensimmäisen teollisen mittakaavan vihreän vedyn ja synteettisen metaanin tuotantolaitoksen Harjavallan Suurteollisuuspuistoon. Yhtiö on kerännyt rahoituksen laitoksen rakentamiseen kotimaisilta ja kansainvälisiltä sijoittajilta sekä saanut hankkeeseensa investointitukea Suomen valtiolta.

”Harjavallassa toteutamme ensimmäistä hankettamme hyvässä yhteistyössä alueen teollisuuden ja Harjavallan kaupungin kanssa. Vihreä vety ja sen jatkojalosteet edesauttavat niin maa- ja meriliikenteen kuin teollisuudenkin vihreää siirtymää sekä maamme energiaomavaraisuutta. Vastaavia investointeja tarvitaan jatkuvasti lisää edistääksemme vetytaloutta, sen suomia päästövähennyksiä ja irtautuaksemme fossiilisista polttoaineista”, kertoo P2X Solutionsin toimitusjohtaja Herkko Plit.

Tontin valmistelutyöt alkavat välttämättömällä puuston poistolla. Kapasiteetiltaan 20 MW:n laitoksen rakentaminen alkaa syksyllä 2022 ja se valmistuu aikataulun mukaan kesällä 2024. Laitos vähentää Suomen CO2-päästöjä n. 40 tuhatta tonnia vuosittain ja siitä sivuvirtoina syntyvä lämpö ja happi voidaan hyödyntää teollisissa prosesseissa.

Hankkeen rakentamisvaiheen suorat ja välilliset työllisyysvaikutukset ovat noin 350 henkilötyövuotta. Hankkeen valmistumisen jälkeen pysyviä työpaikkoja arvioidaan syntyvän noin 50, sisältäen laitokseen tai sen toimintoihin suoraan tai välillisesti kohdistuvat työpaikat.

Yhtiön tavoitteena on seuraavan 10 vuoden aikana rakentaa 1 000 MW elektrolyysikapasiteettia. Seuraavien laitosten suunnittelu on jo alkanut.

Lisätietoja:

Herkko Plit, toimitusjohtaja
herkko.plit@p2x.fi
050 462 0788

P2X Solutions on suomalainen vihreän vedyn ja Power-to-X-teknologian edelläkävijä. Vauhditamme vetymarkkinan syntyä kokonaisvaltaisesti ja innovatiivisesti arvoketjun kaikilla osa-alueilla. Toimimme vihreän vedyn ja synteettisen polttoaineen tuottajana ja jakelijana sekä toimitamme vetylaitoksen asiakaslähtöisesti tarvittaessa avaimet käteen -periaatteella. Muutamme maailmaa puhtaammaksi – yhdessä. https://p2x.fi/