Tiimi

Henkilöstömme on visionääristä ja asiantuntevaa. Kokenut tiimimme hallitsee uuden infrarakentamisen hankkeet sekä tukimekanismit EU:ssa ja kansallisesti. Ymmärrämme, miten hankkeemme tukevat yhteiskunnan tarpeita.

Henkilöstö

Herkko Plit

CEO

etunimi.sukunimi@p2x.fi
+358 50 4620788

Perustajaosakas Herkolla on yli 25 vuoden kokemus energia-alan johtotehtävistä ja vahva osaaminen projektinjohdosta, toimitusjohtajatehtävistä ja julkisesta hallinnosta. Aiemmin hän on toiminut Suomen osuuden Viron ja Suomen väliseen maakaasuputkeen toteuttaneen Baltic Connector Oy:n toimitusjohtajana, sekä työskennellyt TVO:lla, Fortumilla, TEM:ssä sekä Euroopan komissiossa. Herkko johtaa P2X:ää visionäärisellä ja ennakkoluulottomalla asenteellaan.

Kati Levoranta

COO

etunimi.sukunimi@p2x.fi
+358 50 4872728

Katilla on yli 25 vuoden kokemus juridista sekä liikkeenjohdollisista tehtävistä niin yksityisissä kuin julkisissa yhtiöissä. Ennen aloittamistaan P2X:llä, hän työskenteli viisi vuotta Rovio Entertainment Oyj:n toimitusjohtajana.  Kati tuo liikkeenjohdollisen osaamisensa lisäksi P2X:lle monipuolista digi- ja brändiosaamista sekä corporate governance-osaamista.

Anu Kankkunen

CFO

etunimi.sukunimi@p2x.fi
+358 50 66969

Anulla on lähes 30 vuoden tausta talousjohdon tehtävissä sekä suomalaisissa että kansainvälisissä yrityksissä, ml. talousjohtajan tehtävät Silmäasemalla ja Digitassa sekä pitkä tausta Elisa-konsernissa talousjohdon tehtävissä. Ennen liittymistään P2X:lle Anu toimi Sanoma-konsernissa talousjohtajana. Anu tuo tiimiimme vankan talousosaamisensa lisäksi myös riskien hallintaa, strategiatyöskentelyä ja muutosjohtamista koskevan kokemuksensa.

Ilkka Taka-aho

CTO

etunimi.sukunimi@p2x.fi
+358 40 0714398

Ilkalla on yli 25 vuoden kokemus energia-alan projektien hallinnasta sekä investointihankkeiden kehityksestä ja toteutuksesta. Hän tuo organisaatioomme laaja-alaista kokemusta käynnissä olevien ja tulevien vetyhankkeiden läpivientiin.

Tuomo Rinne

VP, Business Development

etunimi.sukunimi@p2x.fi
+358 44 2925231

Tuomolla on yli 10 vuoden kokemus teollisuuden tuotekehityksestä, suunnittelusta ja tuotehallinnasta. Hän tuo organisaatioon vankan osaamisensa ja kokemuksen sähkövoimatekniikasta, valmistavasta teollisuudesta sekä toimittajarajapinnassa toimimisesta.

Jenni Borg

Asiantuntija

etunimi.sukunimi@p2x.fi
+358 40 419 42 06

Jenni on oikeustieteen maisteri Helsingin yliopistosta. Hänellä on aiempaa kokemusta kestävästä rahoituksesta. Jenni tuo tiimiin juridista ja regulaatio-osaamista. Lisäksi hän työskentelee liiketoiminnan kehittämisen, myynnin, vastuullisuuden ja julkisen rahoituksen parissa.

Santtu Sainio

Sähkömarkkina-asiantuntija

etunimi.sukunimi@p2x.fi
+358 40 065 1756

Santtu on valmistunut kauppatieteiden maisteriksi Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta ja täydentänyt osaamistaan CEFA-tutkinnolla. Santtu on valmistumisensa jälkeen työskennellyt lähes kymmenen vuotta sähkökaupan, portfoliohallinnan, rahoituksen ja konsultoinnin tehtävissä mm. Helenillä, Nordealla ja UBS:lla. Santtu tuo tiimiimme tärkeää sähkömarkkinaosaamista yhdistettynä monipuoliseen analyysikykyyn.

Tuula Marttila

Johdon assistentti

etunimi.sukunimi@p2x.fi
+358 50 595 09 07

Tuulalla on yli kolmenkymmenen vuoden kokemus monipuolisista tehtävistä mm. johdon assistenttina, projektikoordinaattorina, tulkkina sekä myynnin ja markkinoinnin parissa. Tuula pitää huolta arkemme sujumisesta.

Jari Hassinen

Projektipäällikkö

etunimi.sukunimi@p2x.fi
+358 40 162 0403

Jarilla on rakentamisen insinööritausta ja yli 15 vuoden kokemus vaativista rakentamisen ja teollisuusrakentamisen projekteista kolmesta eri maanosasta. Hän tuo organisaatioon vankan projektiosaamisensa  menestyksekkäästi toteutetusta rakennusprojekteista.

Mika Simola

Projektipäällikkö

etunimi.sukunimi@p2x.fi
+358 40 559 3427

Mikalla on yli 15 vuoden kokemus energia-alalta projektien johtamisesta, kehityksestä ja toteutuksesta. Lisäksi hän on toiminut asiakasrajapinnassa kehittäen energiaratkaisuja. Mika on työskennellyt mm. Gasumilla, sekä Gasgrid Finlandilla. Hän tuokin organisaatioomme projektiosaamisen lisäksi laaja-alaisen energiatoimialan ja – toimijoiden tuntemuksen.

Serena Aaltonen

Projektisuunnittelija

etunimi.sukunimi@p2x.fi
+358 40 540 5955

Serena on valmistunut energiatekniikan diplomi-insinööriksi Aalto-yliopistosta. Hän on aiemmin työskennellyt tutkijana VTT:llä Polttokennot ja vety -tiimissä useissa projekteissa. Serenalla on ymmärrystä käytännön työstä vedyn parissa sekä osaamista projektinhallinnasta ja -raportoinnista.

Jori Heino

Käyttöpäällikkö

Jori Heino

etunimi.sukunimi@p2x.fi

Jorilla on 15 vuoden työkokemus energiakaasujen käyttölaitteistojen, kuten CHP-voimalaitosten, liikenteen ja teollisuuden kaasuntankkausjärjestelmien käyttö- ja kunnossapitotoiminnasta. Koulutukseltaan Jori on automaatiotekniikan insinööri sekä liiketalouden tradenomi. Jori tuo tiimiin vahvaa käytännön osaamista kaasulaitosten ja -laitteistojen käyttö- ja kunnossapitotoiminnan organisoinnista ja johdosta.

 

Jussi Rämä

Tekninen myyntipäällikkö

etunimi.sukunimi@p2x.fi

Jussilla on laaja kokemus palveluiden, laitteiden ja laitosten myynnistä sekä myynnintuesta. Lisäksi hänellä on vankka osaaminen biokaasuprojektien hankekehityksestä, uusiutuvan energian regulaatiosta ja päästölaskennasta. Jussi tarkastelee kohdemarkkinoita sekä teknisestä että kaupallisesta näkökulmasta, mikä auttaa meitä tunnistamaan asiakkaat, joille voimme tarjota suurimman lisäarvon.

Hallitus

Amédée Murisier

hallituksen puheenjohtaja

Amédée on toiminut Alpiqin Sveitsin toiminnoista vastaavana johtajana ja johtoryhmän jäsenenä vuodesta 2024 alkaen. Hän vastaa myös Alpiqin vety- ja vetyjohdannaisliiketoiminnasta. Alpiq on johtava sveitsiläinen energiapalvelujen tarjoaja ja sähkön tuottaja, jonka pääkonttori sijaitsee Lausannessa. Alpiq toimii koko Euroopassa ja työllistää noin 1 200 henkilöä. Se tarjoaa asiakkailleen kattavia ja tehokkaita palveluita energian tuotannon ja markkinoinnin sekä energian optimoinnin aloilla. Amédée on työskennellyt Alpiqilla vuodesta 2015 ja toiminut useissa eri johtotehtävissä ennen nimitystään Alpiqin johtoryhmään.

Antti Vilkuna

hallituksen jäsen

Antilla on yli 25 vuoden kokemus energia-alan johtotehtävistä etenkin uusiutuvien energialähteiden parista. Aiemmin hän on toiminut esimerkiksi Suomen Voiman, Puhurin ja Kanteleen Voiman toimitusjohtajana, ja istunut Pohjolan Voiman ja Energiateollisuus ry:n hallituksissa. P2X:n lisäksi Antti on Kumera Oy ja Destaclean Oy:n hallituksissa. Antin ydinosaamisalueita ovat projektijohtaminen, energia-alan ekosysteemi ja uusiutuvan energian tuotanto- ja investointihankkeet.

Matti Ahtosalo

hallituksen jäsen

Matilla on 25 vuoden kokemus treidaamiseen, liiketoiminnan kehittämiseen, rakentamiseen ja hankkeiden alkuvaiheen kehitykseen liittyvistä johtotehtävistä sekä suomalaisissa että kansainvälisissä yrityksissä. Insinööritaustan omaava Matti suhtautuu vastuullisuuteen intohimoisesti. Hän on toiminut avainasemassa edistämässä puhtaan energian siirtymää Suomessa ja sen ulkopuolella. Alpiqin luoteis-Euroopan toiminnoista vastaavana johtajana hän on toteuttanut useita projekteja, jotka taistelevat ilmastonmuutosta vastaan ja rakentavat Alpiqin menestyksekästä tiimiä luoteis-Euroopassa. Matti istuu Keskisuomen Betonirakenne Oy:n ja Bladfence Oy:n hallituksissa.

Jussi Holopainen

hallituksen jäsen

Jussi on toiminut Enersensen toimitusjohtajana vuodesta 2013. Enersense on pörssilistattu energia-alan yhtiö, joka työllistää noin 2 000 henkilöä. Se tarjoaa vihreän energian palveluita päästöttömän ja energiaomavaraisen yhteiskunnan toteuttamiseksi. Jussi on lisäksi työeläkeyhtiö Veritaksen hallintoneuvoston jäsen ja toimii hallituksen puheenjohtajana Suomi Teline Oy:ssa, KT-Shelter Oy:ssa ja Yrittäjien Voima Oy:ssa.

Tero Luoma

hallituksen jäsen

Tero on työskennellyt Ensto Investin toimitusjohtajana vuodesta 2021. Terolla on monipuolinen kokemus hallitustyöskentelystä. Hän istuu tällä hetkellä esimerkiksi Tamtron Groupin, Firan ja Tampereen Ilveksen hallituksissa. Hän on ollut toteuttamassa useita omistus- ja rahoitusjärjestelyitä esimerkiksi uusiutuvan energian ja kiertotalouden yhtiöissä.

Perustajaosakas

Herkko Plit

perustajaosakas

Perustaja Herkko Plitin tavoitteena on rakentaa Suomesta päästötön hyvinvointiyhteiskunta tuleville sukupolville. Plit päätti perustaa P2X Solutionsin ymmärrettyään, että päästövähennystavoitteiden saavuttaminen on mahdollista ainoastaan vedyn avulla. Plitin johdolla P2X Solutions kulkee edelläkävijänä kohti Suomen vetymarkkinoita ja puhtaampaa tulevaisuutta.