P2X Solutions ja Harjavallan kaupunki solmivat tonttikaupan

P2X Solutions on ostanut Suomen ensimmäiselle teollisen mittakaavan vihreän vedyn ja synteettisen metaanin tuotantolaitokselle neljän hehtaarin määräalan Harjavallan kaupungilta. Kauppa allekirjoitettiin Harjavallassa 3.5.2022.

Vihreä vety ja sen jatkojalosteet mahdollistavat merkittävät päästövähennykset ja turvaavat energiaomavaraisuutta edesauttamalla irtautumista fossiilisista polttoaineista mm. maa- ja meriliikenteessä sekä teollisuudessa. P2X Solutions rakentaa Suomen ensimmäisen teollisen mittakaavan vihreän vedyn ja synteettisen metaanin tuotantolaitoksen Harjavallan Suurteollisuuspuistoon. Yhtiön toimitusjohtaja Herkko Plit kertoo tonttikaupan valmisteluiden sujuneen hyvässä hengessä.

”Kokemuksemme mukaan Harjavallan kaupunki suhtautuu hankkeeseemme ja ylipäänsä yritystoimintaan erittäin myönteisesti. Jaamme kaupungin kanssa tavoitteen rakentaa rohkeasti suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa. Kaikille osapuolille suotuisa ratkaisu tonttitarpeeseen oli helppo löytää. Arvostamme Harjavallan kaupungin ja Suurteollisuuspuiston edelläkävijyyttä vihreän vetytalouden ekosysteemin synnyttämisessä maahamme”, toteaa Plit.

P2X Solutionsin kapasiteetiltaan 20 MW:n laitoksen rakentaminen alkaa syksyllä 2022 ja se valmistuu aikataulun mukaan kesällä 2024. Hankkeen rakentamisvaiheen suorat ja välilliset työllisyysvaikutukset ovat noin 350 henkilötyövuotta. Hankkeen valmistumisen jälkeen pysyviä työpaikkoja arvioidaan syntyvän noin 50, sisältäen laitokseen tai sen toimintoihin suoraan tai välillisesti kohdistuvat työpaikat.

Harjavallan kaupunki toivottaa P2X Solutions Oy:n tervetulleeksi osaksi kaupungin Suurteollisuuspuiston monipuolista, dynaamista ja edelleen kehittyvää kokonaisuutta. Harjavallan kaupunki kuuluu Hinku-kuntien verkostoon ja pyrkii omissa ratkaisuissaan edistämään hiilineutraaliutta. Hienoa, että tämä yhteinen työskentely tuottaa tällä tavalla tulosta”, kertoo Harjavallan kaupunginjohtaja Hannu Kuusela.

Laitos vähentää Suomen CO2-päästöjä n. 40 tuhatta tonnia vuosittain ja siitä sivuvirtoina syntyvä lämpö ja happi voidaan hyödyntää teollisissa prosesseissa. Yhtiön tavoitteena on seuraavan 10 vuoden aikana rakentaa 1 000 MW elektrolyysikapasiteettia. Seuraavien laitosten suunnittelu on jo alkanut.

Lisätietoja:

Herkko Plit, toimitusjohtaja
herkko.plit@p2x.fi
050 462 0788

P2X Solutions on suomalainen vihreän vedyn ja Power-to-X-teknologian edelläkävijä. Vauhditamme vetymarkkinan syntyä kokonaisvaltaisesti ja innovatiivisesti arvoketjun kaikilla osa-alueilla. Toimimme vihreän vedyn ja synteettisen polttoaineen tuottajana ja jakelijana sekä toimitamme vetylaitoksen asiakaslähtöisesti tarvittaessa avaimet käteen -periaatteella. Muutamme maailmaa puhtaammaksi – yhdessä. https://p2x.fi/