Hankkeemme

P2X Solutions on Suomen vetytalouden suunnannäyttäjä. Rakennamme parhaillaan Harjavaltaan vihreän vedyn tuotantolaitosta, joka valmistuttuaan avaa Suomen vetytalouden. Lisäksi suunnittelemme vetylaitoksia muun muassa Joensuuhun ja Ouluun.

Harjavallan tuotantolaitos

Havainnekuva Harjavallan tuotantolaitoksesta

Rakennamme Satakunnan Harjavaltaan Suomen ensimmäistä teollisen mittakaavan uusiutuvan vedyn ja synteettisen metaanin tuotantolaitosta. Laitos avautuu syksyllä 2024.

Laitos luo Suomeen kansainväliselläkin tasolla merkittävää osaamista. Laitos työllistää lukuisia osaajia liiketoiminnan ja arvoketjun eri osa-alueilla.

Harjavaltaan rakentuu 20 MW:n suuruinen elektrolyysilaitteisto. Se tuottaa vihreää vetyä uusiutuvalla energialla tuotetun sähkön avulla. Hankkeeseen sisältyy lisäksi metanointilaitos uusiutuvan synteettisen metaanin tuotantoa varten.

Elektrolyyserin toimittaa saksalainen Sunfire GmbH ja metanointilaitoksen kotimainen Q Power Oy.

Joensuun tuotantolaitos

P2X Solutions selvittää vihreän vedyn ja sähköpolttoaineiden tuotantolaitoksen rakentamista Joensuuhun, Savon Voiman voimalaitosalueelle.

Suunnitellussa laajuudessa laitos tuottaisi vihreää vetyä 30–40 MW:n kapasiteetilla. Sivuvirtana se tuottaisi jopa 15–20 prosenttia Joensuun kaukolämpötarpeesta. 

Euroopan komissio on määritellyt hankkeen eurooppalaisen vetyarvoketjun osaksi IPCEI-statuksella (Important Projects of Common European Interest). Laitos voisi käynnistyä aikaisintaan vuonna 2026.

Oulun tuotantolaitos

Havainnekuva Oulun tuotantolaitoksesta

P2X Solutions ja Oulun Energia selvittävät vihreän vedyn tuotantolaitoksen rakentamista Ouluun.

Suunnitteilla oleva hankekokonaisuus sisältäisi jopa 100 MW:n kapasiteetin elektrolyysilaitoksen, hiilidioksidin talteenottolaitoksen, vedyn ja hiilidioksidin varastoinnin sekä jatkojalostuslaitoksen, jonka lopputuotteena voi olla esimerkiksi metaani tai metanoli. Sivutuotteena syntyvä lämpöenergia kattaisi noin 10–30 prosenttia Oulun kaukolämpötarpeesta. Hankkeessa selvitetään lisäksi mahdollisuuksia hyödyntää paikallisen teollisuuden ja voimalaitosten biogeenisia savukaasuja vedyn jatkojalostuksessa.

Oulun tuotantolaitos on parhaillaan hankekehitysvaiheessa, jossa tarkastelemme laitoksen toteutettavuutta, sijaintivaihtoehtoja ja vaikutuksia. Investointipäätöksen aika on arviolta vuonna 2025. Laitos voisi käynnistää toimintansa aikaisintaan vuonna 2028.