Hanke

Hankkeen tavoitteena on rakentaa 20 MW suuruinen elektrolyysilaitteisto, joka alkaa tuottaa vihreää vetyä tuuli-, aurinko-, vesivoimalla tai biomassan avulla tuotetulla sähköllä.

Elektrolyysi on kemiallinen reaktio, jossa vedestä erotetaan sähkövirran avulla vetyä. Osa vihreästä vedystä jatkojalostetaan Power-to-X-teknologiaa hyödyntäen ja siitä, sekä teollisuuslaitosten talteen otetusta hiilidioksidista valmistetaan päästötöntä synteettistä biopolttoainetta. Kun vedyn yhdistää hiilidioksidiin, fossiiliset raaka- ja polttoaineet voidaan korvata melkein millä tahansa teollisuudenalalla. Elektrolyysilaitos on tärkeä etappi matkalla kohti päästötöntä suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa. 

Ensimmäisen pilottilaitoksen investoinnin suuruus on noin 50 miljoonaa. 20 megawatin laitoskoolla saavutetaan merkittävät kustannushyödyt. Kun ensimmäinen ison kokoluokan vihreän vedyn tuotantolaitos on saatu demonstroitua, tavoitteena on edistää Suomen vetytaloutta useammalla tuotantolaitoksella ja mahdollisesti monistaa hanke myös Euroopassa. 

Hanke tarvitsee merkittävää tukea ollakseen kilpailukykyinen. Yhtiö tulee hakemaan investointitukea niin Euroopan komission tukimekanismeista kuin myös kansallisista tukilähteistä. 

Aikataulu

Konseptisuunnittelu ja elektrolyysilaitoksen sijoituspaikan etsintä käynnistettiin yhteistyössä Rejlers Finland Oy:n kanssa syksyllä 2020 ja se valmistui helmikuussa 2021. Tällä hetkellä on käynnissä toteutettavuussuunnitteluvaihe. Vaihtoehtoisia sijoituspaikkoja ensimmäiselle 20 megawatin elektrolyysilaitteistoille on jo kartoitettu. Laitteiston on määrä olla käytössä vuoden 2024 loppuun mennessä.

Tiimi

Yhtiön asiantunteva ja visionäärinen henkilöstö on erittäin kokenutta ja hallitsee uuteen infrarakentamiseen liittyvät hankkeet kuin myös EU- ja kansalliset tukimekanismit sekä ymmärtää yhteiskunnan tarpeet hankkeen kannalta. 

Ratkaisuja kohti hiilineutraalia maailmaa

Vihreä vety ja power-to-x-teknologia tarjoavat ratkaisuja kohti hiilineutraalia maailmaa. Suomessa vetytalous ottaa vasta ensiaskeleitaan, mutta pilottihankkeen avulla siitä on mahdollista rakentaa merkittävä liiketoiminta sekä parantaa Suomen kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla. Meidän yhteinen Power-to-X on ennakkoluuloton ja positiivinen asenne. Se ratkaisee aina.