Hankkeemme

P2X Solutions toimii Suomen vetytalouden suunnannäyttäjänä rakentamalla useita vihreän vedyn ja synteettisten polttoaineiden (e-metaani, e-metanoli ja e-ammoniakki) tuotantolaitoksia. Lisäksi tavoitteenamme on rakentaa vetykäyttöiselle liikenteelle suunnattua tankkausasemaverkostoa. Tavoittelemme 1 GW:n vedyntuotantokapasiteettia vuoteen 2031 mennessä.

Rakennamme parhaillaan Suomen ensimmäistä teollisen mittakaavan uusiutuvan vihreän vedyn ja synteettisen metaanin tuotantolaitosta Satakunnan Harjavaltaan. Laitos avaa Suomen vetymarkkinan valmistuessaan vuonna 2024 ja luo Suomeen kansainväliselläkin tasolla merkittävää osaamista. Laitos työllistää lukuisia osaajia liiketoiminnan ja arvoketjun eri osa-alueilla.

Harjavaltaan rakentuu 20 MW:n suuruinen elektrolyysilaitteisto, joka tuottaa vihreää vetyä uusiutuvalla energialla tuotetulla sähköllä. Hankkeeseen sisältyy lisäksi metanointilaitos uusiutuvan synteettisen metaanin tuotantoa varten.

 

Teknologia

Elektrolyysi on kemiallinen reaktio, jossa vedestä (H2O) erotetaan sähkövirran avulla vetyä (H2). Osa vihreästä vedystä jatkojalostetaan power-to-x-teknologiaa hyödyntäen uusiutuviksi synteettisiksi polttoaineiksi, joiden valmistuksessa hyödynnetään teollisuuslaitoksesta talteen otettua hiilidioksidia. Laitosten tuottamien vedyn ja synteettisten polttoaineiden avulla voidaan korvata fossiilisia polttoaineita sekä teollisuudessa että liikenteessä, ja siten merkittävästi tukea ilmasto- ja ympäristötavoitteiden saavuttamista.

Aikataulu

Hankkeen rakennustyöt Harjavallassa ovat parhaillaan käynnissä ja laitos valmistuu vuonna 2024.

Tiimi ja kumppanit

P2X Solutionsin asiantunteva ja visionäärinen tiimi on erittäin kokenutta. Yhtiön johto hallitsee infrarakentamiseen ja uuden liiketoiminnan kehittämiseen liittyvät hankkeet sekä ymmärtää vetymarkkinan kehittämiseen liittyvät yhteiskunnalliset intressit. Toteutamme hankkeen yhteistyössä lukuisten alan parasta osaamista edustavien kumppaneidemme kanssa. Elektrolyyserin toimittaa saksalainen Sunfire GmbH ja metanointilaitoksen kotimainen Q Power Oy.