P2X Solutions selvittää Savon Voiman kanssa mahdollisuutta vihreän vedyn ja sähköpolttoaineiden tuotantoon Joensuussa

Vihreän vedyn ja P2X-teknologian edelläkävijä P2X Solutions ja energiayhtiö Savon Voima selvittävät teollisen mittakaavan vihreän vedyn ja sähköpolttoaineiden tuotantolaitoksen rakentamista Savon Voiman Joensuun voimalaitosalueelle. Toteutuessaan laitos tuottaisi vihreää vetyä uusiutuvalla energialla tuotetulla sähköllä 30–50 MW kapasiteetilla ja tuottaisi sivuvirtana jopa 15–20 prosenttia Joensuun kaukolämmön tarpeesta.

Vihreää vetyä tuotetaan kestävästi uusiutuvaa sähköä käyttävässä elektrolyysissä, jossa vety erotetaan vedestä. Sähköpolttoaineita, kuten metaania, metanolia ja ammoniakkia, puolestaan voidaan jalostaa vihreästä vedystä sekä teollisista prosesseista talteen otetusta hiilidioksidista tai ilmasta saatavasta typestä. Menetelmät edistävät irtautumista fossiilisista polttoaineista, lisäävät Suomen energiaomavaraisuutta ja ruokkivat kiertotaloutta.

Esiselvityksen kohteena olevan voimalaitoksen kapasiteetti on alustavan suunnitelman mukaan 30–50 MW. Yhtiöt ovat kesän aikana tehneet hankkeeseen liittyviä teknisiä selvityksiä, ja elokuussa on tarkoitus siirtyä lupaselvitysvaiheeseen. Esiselvitysten valmistuttua yhtiöt voivat ryhtyä investointipäätöksen valmistelemiseen.

”Meidän tavoitteenamme on rakentaa merkittävää uutta potentiaalia teollisuuden ja liikenteen vihreään siirtymään sekä luoda edellytyksiä kestäville investoinneille ja uusille työpaikoille. Näemme yhteistyössä Savon Voiman kanssa merkittävää synergiaa, ja samalla mahdollinen investointi Joensuuhun tukee Itä-Suomen alueen elinvoimaisuuden kehittämistä. Investoinnit vihreään siirtymään ovat päivä päivältä ajankohtaisempia, ja niitä on nopeutettava käsillä olevan energiakriisin ratkaisemiseksi sekä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi”, toteaa P2X Solutionsin toimitusjohtaja Herkko Plit.

”Vedystä ja sen mahdollisuuksista energia-alalla on ollut jo vuosia puhe. Tämä on maailmanluokan esimerkki vetyhankkeesta ja kiertotaloudesta. Tämä on myös paikallisia vahvuuksia edistävä ja työllistävä hanke, jossa jokainen mukana oleva toimija tuottaa toiselle hyötyä. Hanke toteutuessaan on tärkeä palanen Savon Voiman hiilineutraalisuustavoitetta. On ilo yhdessä P2X Solutionsin ja Joensuun kaupungin kanssa olla Suomessa edelläkävijänä tekemässä tulevaisuuden visioista todellisuutta. Lisäksi kun bioenergian hiilidioksidi otetaan talteen ja kierrätetään uudelleen hiilivetyjen valmistukseen, syntyy hiilineutraalia kaukolämpöä, josta myös joensuulaiset asiakkaamme pääsevät hankkeen valmistuttua nauttimaan”, kertoo Savon Voiman toimitusjohtaja Arto Sutinen.

”P2X Solutions Oy:n investointisuunnitelmat osoittavat Joensuun seudun ja sen toimijoiden vetovoiman uuden sukupolven teollisten investointien sijoittumiskohteena. Vetytalouden jalkautuminen alueelle edesauttaa koko Itä-Suomen sähkönsiirtokapasiteetin ja elinkeinoelämän kehittymistä sekä avaa mahdollisuuksia myös jatkoinvestoinneille aiheeseen liittyen. Tiivis yhteistyö Savon Voiman, Joensuun kaupungin ja Business Joensuun kesken osoittaa P2X Solutionsin hankkeen myötä jälleen voimansa osana Biotien yritysalueelle keskittyneiden investointiuutisten sarjaa, jolle on lupa odottaa jatkoa myös tulevaisuudessa”, sanoo Joensuun kaupunginjohtaja Kari Karjalainen.

P2X Solutionsin ja Suomen ensimmäisen teollisen mittakaavan vihreän vedyn ja metaanin tuotantolaitoksen valmistelevat työt ovat alkaneet ja rakentaminen alkaa syksyllä 2022 Harjavallassa. Yhtiö jatkaa mahdollisesti rakennettavien muiden vihreän vedyn ja power-to-x-sähköpolttoaineiden tuotantolaitosten sijainteja koskevaa selvitystyötä. P2X Solutionsin tavoitteena on seuraavan 10 vuoden aikana rakentaa 1 000 MW elektrolyysikapasiteettia.

Lisätietoja:

Herkko Plit, toimitusjohtaja
herkko.plit@p2x.fi
050 462 0788

P2X Solutions on suomalainen vihreän vedyn ja Power-to-X-teknologian edelläkävijä. Vauhditamme vetymarkkinan syntyä kokonaisvaltaisesti ja innovatiivisesti arvoketjun kaikilla osa-alueilla. Toimimme vihreän vedyn ja synteettisen polttoaineen tuottajana ja jakelijana sekä toimitamme vetylaitoksen asiakaslähtöisesti tarvittaessa avaimet käteen -periaatteella. Muutamme maailmaa puhtaammaksi – yhdessä. https://p2x.fi/