P2X Solutions Oy:n markkinointirekisterin tietosuojaseloste

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

P2X Solutions Oy

2. Rekisteriasiat

Pyrimme vastaamaan kahden arkipäivän kuluessa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin.

3. Rekisterin nimi

P2X Solutions Oy:n markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja P2X Solutions Oy:n oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, P2X Solutions Oy:n mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle. Henkilötietojen käsittelyn peruste on P2X Solutionsin oikeutettu etu.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:

Nimi

Sähköpostiosoite

Liana Technologies Oy, jonka tietojärjestelmissä säilytettään rekisteriä, käyttää sivustoillaan evästeitä käyttökokemuksen parantamiseksi. Evästeet ovat pieniä, selaimen pyynnöstä käyttäjän tietokoneelle lähetettäviä ja siellä säilytettäviä tekstitiedostoja. Evästeet voi kieltää säätämällä selaimen asetuksia.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan P2X Solutions Oy:n tiedotetilauksista ja tietoja pidetään yllä manuaalisella päivityksellä. P2X Solutionsin rekisteriä ylläpidetään Liana Technologies Oy:n tietojärjestelmien avulla. Liana Technologies Oy:n tietosuojaseloste löytyy täältä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta Asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Henkilötietojen säilyttäminen

Henkilötietoja säilytetään Euroopan unionin alueella, eikä niitä siirretä Euroopan unionin alueen ulkopuolelle.

9. Tietojen poistaminen

Henkilötietoja ei käsitellä kauempaa kuin mikä on tarpeen käsittelytarkoituksen kannalta. Tietoja voidaan poistaa Asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. P2X Solutions Oy:n ja Liana Technologies Oy:n tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

11. Asiakkaan oikeudet

Asiakkaalla on oikeus:

  1. Saada pääsy omiin tietoihinsa sekä oikaista virheellisiä tai puutteellisia tietoja. Tarkastuspyyntö on tehtävä kirjallisesti. Korjauspyynnön tulee yksilöidä korjattavat tiedot;
  2. Saada henkilötietonsa poistetuksi (”oikeus tulla unohdetuksi”);
  3. Vastustaa henkilötietojen käsittelyä tietyissä tilanteissa;
  4. Saada henkilötietojensa käsittelyä rajoitettua;
  5. Kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten.

 

Asiakkaalla on myös aina oikeus tehdä valitus asianmukaiselle valvovalle viranomaiselle maassa, jossa asut, työskentelet tai jossa väitetty loukkaus on tapahtunut. Suomessa tämä viranomainen on tietosuojavaltuutettu (www.tietosuoja.fi).

12. Ota yhteyttä

Jos sinulla kysymyksiä henkilötietojesi käsittelyyn liittyen, voit ottaa yhteyttä meihin seuraavasti:

Sähköposti: herkko.plit@p2x.fi