P2X Solutionsin SH2ORE II -tutkimus esittää strategioita vähähiilisten polttoaineiden käsittelemiseen ja käyttöönottoon satamaympäristöissä

P2X Solutions on julkaissut tutkimuksen, jossa esitetään näkökulmia ja strategioita koskien sähköpolttoaineiden turvallista ja kaupallisesti kannattavaa käyttöönottoa Itämeren alueen meriliikenteessä. Tutkimus keskittyy tulevaisuuden polttoaineiden, kuten vihreän vedyn, e-metaanin, e-metanolin ja e-ammoniakin turvallisuus- ja luvitusmääräyksiin satamaympäristöissä. Tavoitteena on edistää sähköpolttoaineiden käyttöönottoa satama-alueen liikenteen tankkauksessa ja jakelussa.

P2X Solutionsin SH2ORE II -hanke, joka sai 60 000 euron rahoituksen Ålandsbankenin Itämeriprojektilta ja toteutettiin yhteistyössä Gaia Consultingin kanssa, päättyy tutkimuksen julkaisemisen myötä.

”FuelEU Maritime-aloite ohjaa lisäämään vähähiilisten polttoaineiden käyttöä meriliikenteessä, ja EU:n päästökauppajärjestelmää laajennetaan koskemaan merikuljetuksia. Myös laivavarustamojen asiakkaat vaativat alhaisempia päästöjä. Tällä hetkellä vähähiilisiä polttoaineratkaisuja on kuitenkin saatavilla hyvin rajallisesti johtuen infrastruktuurin ja laivojen moottoritekniikoiden puutteista sekä epäselvistä turvallisuusmääräyksistä”, kertoo P2X Solutionsin toimitusjohtaja Herkko Plit.  

”Päästöjen vähentämispaineen alla olevien laivavarustamoiden on hyvin pian tehtävä tulevaisuuden polttoainevaihtoehtoja koskevia pitkäaikaisia investointeja. Uskomme, että vedystä johdetut sähköpolttoaineet, kuten e-metaani, e-metanoli ja e-ammoniakki, voivat tarjota pitkän aikavälin ratkaisun päästöjen vähentämiseen meriliikenteessä”, Plit jatkaa.

SH2ORE II -tutkimuksen mukaan sähköpolttoaineiden laajamittainen käyttöönotto meriliikenteessä edellyttää viranomaisten roolien selkeyttämistä ja kansallisten ohjeistusten luomista polttoaineiden tankkausta ja lastausta varten. Tällä hetkellä kaikkien osapuolten kannalta tärkein kysymys on polttoaineen valinta – jokainen polttoaine vaatii erilaisia teknologisia ratkaisuja koko arvoketjussa.

Erilaiset näkökulmat edellyttävät polttoaineiden toimittajilta ja tuottajilta, varustamoilta, satamilta, viranomaisilta ja toimintaympäristöiltä erilaista ajattelutapaa.

”Polttoaineen toimittajien ja tuottajien on luotava ja ylläpidettävä toimitusketjuja samalla, kun ne määrittävät sopivia tankkauspaikkoja. Varustamoiden on tehtävä pitkän aikavälin taloudellisia päätöksiä ja tunnistettava optimaaliset tankkauspaikat. Satamien täytyy varmistaa turvallisuus ja houkuttelevuus ja vähentää samalla laitteidensa hiilidioksidipäästöjä, ja viranomaisten on varmistettava riittävä turvallisuustaso, maankäyttö ja toimintaympäristön sujuvuus”, Plit toteaa.

SH2ORE II -hanke oli jatkoa P2X Solutionsin vuonna 2022 toteuttamalle SH2ORE-hankkeelle, jossa yhtiö keskittyi Itämeren vähähiilisten polttoaineiden arvoketjujen luomiseen ja polttoaineiden tuotantopotentiaalin sekä turvallisuuden selvittämiseen.

Lisätietoja:

Herkko Plit, toimitusjohtaja
P2X Solutions Oy
herkko.plit@p2x.fi
+358 50 462 0788

P2X Solutions on suomalainen vihreän vedyn ja Power-to-X-teknologian edelläkävijä. Vauhditamme vetymarkkinan syntyä kokonaisvaltaisesti ja innovatiivisesti arvoketjun kaikilla osa-alueilla. Toimimme vihreän vedyn ja synteettisen polttoaineen tuottajana ja jakelijana sekä toimitamme vetylaitoksen asiakaslähtöisesti tarvittaessa avaimet käteen -periaatteella. Muutamme maailmaa puhtaammaksi – yhdessä. https://p2x.fi/