Ouluun suunnitteilla suuri teollisen mittakaavan vetylaitos

Ouluun suunniteltu vedyn tuotantolaitos. Kuva: P2X Solutions Oy.
Havainnekuva Oulun vetylaitoksesta.

Oulun Energia suunnittelee vedyn tuotantolaitoksen rakentamista Ouluun. Laitos olisi toteutuessaan iso askel kohti puhdasta energiantuotantoa ja siten luonteva osa Oulun Energian tavoitetta saavuttaa hiilineutraalisuus vuoteen 2030 mennessä. Hankesuunnittelun kumppanina yhtiöllä on kotimainen P2X Solutions, joka rakentaa parhaillaan vedyn tuotantolaitosta Harjavaltaan.

Kyseessä on Oulun Energian ensimmäinen ja Suomenkin mittakaavassa merkittävä vetyhanke. Hankkeella voidaan lisätä Oulun alueen elinvoimaisuutta ja teollisuuden kehitysmahdollisuuksia sekä luoda uutta liiketoimintaa ja työpaikkoja.

Laanilan teollisuusalueelle kaavailtu hankekokonaisuus sisältäisi alustavan suunnitelman mukaan kapasiteetiltaan jopa 100 megawatin (MW) elektrolyysilaitoksen, hiilidioksidin talteenottolaitoksen, vedyn ja hiilidioksidin varastoinnin sekä jatkojalostuslaitoksen, jonka lopputuotteena voi olla esimerkiksi metaani tai metanoli.

Hanke edistää siirtymää kohti puhtaampaa energiantuotantoa

Syntyvillä tuotteilla on mahdollista korvata fossiilisia polttoaineita esimerkiksi maantie-, laiva- ja lentoliikenteessä. Sivutuotteena saadaan alustavan arvion mukaan lämpöenergiaa vuosittain noin 200–400 gigawattituntia (GWh), joka voitaisiin siirtää kaukolämpöverkkoon ja happi puolestaan hyödyntää teollisuuden tarpeisiin.

”Saatava lämpöenergia vastaisi noin 10–30 prosenttia Oulun kaukolämmön vuosittaisesta tarpeesta. Näin voisimme tuottaa lämpöä ilmastoystävällisesti ja parantaa kaukolämmön kilpailukykyä”, kertoo Kimmo Alatulkkila, Oulun Energian kehitysjohtaja.

Lisäksi tarkoituksena on selvittää paikallisen teollisuuden ja voimalaitosten biogeenisten savukaasujen hyödyntämisen mahdollisuudet vedyn jatkojalostuksessa.

Hankekehitysvaihe käynnistyy P2X Solutionsin osaavissa käsissä

Nyt käynnistyvää hankekehitysvaihetta vetää P2X Solutions Oy, joka on suomalainen vihreän vedyn ja Power-to-X-teknologian edelläkävijä. Yhtiö rakentaa parhaillaan Suomen ensimmäistä teollisen mittakaavan vihreän vedyn ja synteettisen metaanin tuotantolaitosta Harjavaltaan Satakuntaan. 

”Oulun Energia on edelläkävijä vastuullisen energian tuottamisessa Pohjois-Suomessa. On hienoa päästä edistämään yhteistä hanketta, joka osoittaa, että vihreä vety on ratkaisu myös lämmöntuotannon päästöjen leikkaamiseen. Toteutuessaan Oulun vetylaitoksen kapasiteetti olisi jopa 100 megawattia, mikä tekee siitä erittäin merkittävän myös Suomen tasolla. P2X Solutionsille  hanke tarkoittaisi huomattavaa toiminnan skaalausta ylöspäin Harjavallan ja Joensuun laitoksistamme”, sanoo P2X Solutionsin toimitusjohtaja Herkko Plit

Nyt käynnistyvässä hankekehitysvaiheessa tarkastellaan laitoksen toteutettavuutta ja sijaintivaihtoehtoja sekä tehdään vaikutusten arviointia. Investointipäätöksen aika on arviolta vuoden 2025 syksyllä ja laitos voisi olla valmis aikaisintaan vuonna 2028.

P2X Solutions Oy:n toimitusjohtaja Herkko Plit ja Oulun Energian toimitusjohtaja Arto Sutinen.
P2X Solutions Oy:n toimitusjohtaja Herkko Plit ja Oulun Energian toimitusjohtaja Arto Sutinen.

Lisätietoja:

Herkko Plit
toimitusjohtaja, P2X Solutions Oy
+358 50 4620788
herkko.plit@p2x.fi

Kimmo Alatulkkila
kehitysjohtaja, Oulun Energia
+358 40 6403441
kimmo.alatulkkila@oulunenergia.fi

Oulun Energia Oy

Pohjoista voimaa, jolla muutetaan maailmaa

Oulun Energia on yksi Suomen suurimmista kaupunkienergiayhtiöstä. Tarjoamme kestäviä energia- ja kiertotalousratkaisuja noin 250 energia-alan ammattilaisen voimin. Kuljemme rohkeasti uutta kohti, jotta pohjoinen pysyy elinvoimaisena ja meillä kaikilla on hyvä olla. Rakennamme yhdessä huomista tavalla, josta tulevat sukupolvet voivat olla ylpeitä. Energia-alan suunnannäyttäjänä panostamme vahvasti kiertotalouteen ja kestäviin energiaratkaisuihin. Kannamme vastuuta paitsi ihmisistä myös ympäristöstämme: tavoitteenamme on hiilineutraalius vuonna 2030. https://www.oulunenergia.fi/

P2X Solutions Oy

P2X Solutions on suomalainen vihreän vedyn ja Power-to-X-teknologian edelläkävijä. Vauhditamme vetymarkkinan syntyä kokonaisvaltaisesti ja innovatiivisesti arvoketjun kaikilla osa-alueilla. Toimimme vihreän vedyn ja synteettisen polttoaineen tuottajana ja jakelijana sekä toimitamme vetylaitoksen asiakaslähtöisesti tarvittaessa avaimet käteen -periaatteella. Muutamme maailmaa puhtaammaksi – yhdessä. https://p2x.fi/