P2X Solutionsin SH2ORE II -hanke tutkii vähähiilisten satama-arvoketjujen luomista Itämeren alueelle  – hankkeelle Itämeriprojektin rahoitus

Ålandsbankenin Itämeriprojekti on myöntänyt 60 000 euron rahoituksen P2X Solutionsin SH2ORE II -hankkeelle, jossa tutkitaan vähähiilisten satama-arvoketjujen luomista Itämeren alueen satamiin.

Selvityksen tavoitteena on tarjota Itämeren alueen vähähiilisten polttoaineiden arvoketjun toimijoille tietoa siitä, miten sähköpolttoaineiden turvallinen käyttöönotto tapahtuu, ja mahdollistaa siten sähköpolttoaineiden kaupallinen käyttöönotto.

”Kiihtyvä luontokato, ilmastokriisi sekä kiristyvä regulaatio edellyttävät meriliikenteen toimijoilta merkittäviä päästövähennyksiä jo tämän vuosikymmenen aikana myös Itämeren alueella. Vedystä johdettavat sähköpolttoaineet kuten e-metaani, e-metanoli ja e-ammoniakki nähdään ratkaisuina meriliikenteen päästöjen vähentämiseen pitkällä aikajänteellä”, kertoo P2X Solutionsin toimitusjohtaja Herkko Plit.

Sähköpolttoaineiden laajamittainen käyttöönotto satama-alueilla edellyttää satamainfrastruktuurin kokonaisvaltaista tarkastelua. Vetyä ja sähköpolttoaineita voitaisiin hyödyntää myös energiaintensiivisten satama-ajoneuvojen polttoaineina.

”Varustamot suunnittelevat juuri nyt ensimmäisiä investointejaan sähköpolttoaineisiin. Olemme keskusteluissamme eri toimijoiden kanssa ymmärtäneet, että soveltuvan satamainfrastruktuurin sekä turvallisuus- ja luvitusmääräyksien selvittäminen ovat edellytys vähähiilisten polttoaineiden käyttöönotolle. Näihin kysymyksiin pureudumme SH2ORE II -hankkeessamme”, Plit jatkaa.

SH2ORE II -hanke on jatkoa P2X Solutionsin vuonna 2022 toteuttamalle SH2ORE-hankkeelle, jossa yhtiö keskittyi Itämeren vähähiilisten polttoaineiden arvoketjujen luomiseen ja polttoaineiden tuotantopotentiaalin sekä turvallisuuden selvittämiseen.

SH2ORE II -hanke toteutetaan yhdessä satamainfrastruktuuriin erikoistuneen asiantuntijakumppanin kanssa, joka valitaan myöhemmin.

Lisätietoja:

Herkko Plit
Toimitusjohtaja
P2X Solutions Oy
herkko.plit@p2x.fi
+358 50 462 0788

P2X Solutions on suomalainen vihreän vedyn ja Power-to-X-teknologian edelläkävijä. Vauhditamme vetymarkkinan syntyä kokonaisvaltaisesti ja innovatiivisesti arvoketjun kaikilla osa-alueilla. Toimimme vihreän vedyn ja synteettisen polttoaineen tuottajana ja jakelijana sekä toimitamme vetylaitoksen asiakaslähtöisesti tarvittaessa avaimet käteen -periaatteella. Muutamme maailmaa puhtaammaksi – yhdessä. https://p2x.fi/