P2X Solutions sai julkista rahoitusta Suomen ensimmäisen vihreän vedyn tuotantolaitoksen rakentamiseen – Iso harppaus kohti päästötöntä hyvinvointiyhteiskuntaa.

Suomalainen vihreän vedyn ja power-to-x-teknologian edelläkävijä P2X Solutions on saanut työ- ja elinkeinoministeriöltä noin 26 miljoonan euron uuden energiateknologian ja suurten demonstraatioiden hankkeiden investointituen Suomen ensimmäisen teollisen mittakaavan vihreän vedyn tuotantolaitoksen sekä metanointiyksikön rakentamiseksi Harjavaltaan. Lisäksi Ilmastorahasto on myöntänyt yhtiölle 10 miljoonan euron pääomalainan. P2X Solutionsin suunnitteleman investoinnin suuruus on yhteensä noin 70 miljoonaa euroa.

Vetymarkkinan syntymisellä on merkittävä rooli ilmastonmuutoksen torjumisessa sekä Suomen päästövähennystavoitteiden toteuttamisessa. Vihreää vetyä valmistetaan täysin päästöttömästi elektrolyysillä vedestä uusiutuvan sähkön avulla. Uusiutuvaa sähköä saadaan mm. tuulivoimasta, jota Suomeen on rakenteilla runsaasti. Osan tuotetusta vihreästä vedystä P2X Solutions aikoo jatkojalostaa uusiutuviksi synteettisiksi polttoaineiksi, kuten synteettiseksi metaaniksi. Se mahdollistaa päästöttömien polttoaineiden käytön jo nykyisissä ajoneuvoissa tarjoten nopean keinon merkittäviin päästövähennyksiin. Harjavallan Suurteollisuuspuistoon suunnitteilla olevan vihreän vedyn tuotantolaitoksen kapasiteetti on 20 MW.

”Työ- ja elinkeinoministeriön tukipäätös sekä Ilmastorahaston rahoituspäätös ovat tärkeitä askeleita kohti vihreän vedyn tuotannon aloittamista Suomessa. Vihreä vety ja sen jatkojalosteena valmistettavat uusiutuvat synteettiset polttoaineet ovat avain mm. teollisuuden ja liikenteen merkittäviin päästövähennyksiin erityisesti kohteissa, joita on vaikea sähköistää. Valtion mukaantulo sekä sijoittajien ja kumppaneidemme panostukset kertovat vahvasta ja laajasta luottamuksesta toimintaamme kohtaan sekä yhteisestä tahdosta saavuttaa puhtaampi tulevaisuus. Nyt luomme vihreän vedyn markkinaa, varmistamme pysymisemme muun Euroopan tahdissa ja kuljemme kohti päästötöntä hyvinvointiyhteiskuntaa”, kertoo P2X Solutionsin toimitusjohtaja Herkko Plit.

P2X Solutionsin tavoitteena on aloittaa laitoksen rakentamistyöt Harjavallassa syksyllä 2022 ja laitoksen käyttöönotto on suunniteltu vuoden 2024 ensimmäiselle vuosipuoliskolle. Yhtiön tarkoituksena on toteuttaa samalla konseptilla myös muita vihreän vedyn tuotantolaitoksia.

Lisätietoja:

Herkko Plit, toimitusjohtaja
herkko.plit@p2x.fi
050 462 0788

P2X Solutions on suomalainen vihreän vedyn ja Power-to-X-teknologian edelläkävijä. Vauhditamme vetymarkkinan syntyä kokonaisvaltaisesti ja innovatiivisesti arvoketjun kaikilla osa-alueilla. Toimimme vihreän vedyn ja synteettisen polttoaineen tuottajana ja jakelijana sekä toimitamme vetylaitoksen asiakaslähtöisesti tarvittaessa avaimet käteen -periaatteella. Muutamme maailmaa puhtaammaksi – yhdessä. https://p2x.fi/