P2X Solutions on tehnyt investointipäätöksen Suomen ensimmäisen vihreän vedyn tuotantolaitoksen rakentamisesta Harjavaltaan

Suomalainen vihreän vedyn ja power-to-x-teknologian edelläkävijä P2X Solutions on tehnyt 70 miljoonan euron investointipäätöksen Suomen ensimmäisen teollisen mittakaavan vihreän vedyn tuotantolaitoksen ja metanointiyksikön rakentamisesta Harjavaltaan. Yhtiön päätöstä edelsi rahoituskierros, jossa yhtiö allekirjoitti useita rahoitussopimuksia kotimaisten ja kansainvälisten sijoittajien ja kumppanien kanssa. Lisäksi rahoituskierrokseen liittyvät jo joulukuussa 2021 tehdyt päätökset työ- ja elinkeinoministeriön merkittävästä tuesta sekä Ilmastorahaston pääomalainasta yhtiölle. Viimeisimpänä vaiheena yhtiö on sopinut 5 miljoonan euron pääomasijoituksesta sekä 20 miljoonan euron oman pääoman ehtoisesta pääomalainasta Prime Capital AG:n kanssa. Prime Capital on riippumaton saksalainen omaisuudenhoitoyhtiö, joka on erikoistunut vaihtoehtoisiin sijoituksiin ja kansainvälisiin infrahankkeisiin.

P2X Solutions valmistaa vihreää vetyä täysin päästöttömästi elektrolyysillä vedestä uusiutuvilla energialähteillä. Osan tuottamastaan vihreästä vedystä yhtiö jatkojalostaa uusiutuviksi synteettisiksi polttoaineiksi, kuten synteettiseksi metaaniksi. Prosessin sivuvirtoina syntyvä lämpö ja happi voidaan hyödyntää teollisissa prosesseissa.

Kapasiteetiltaan 20 MW:n vihreän vedyn tuotantolaitoksen rakentamistyöt Harjavallan Suurteollisuuspuistossa alkavat syksyllä 2022. Laitos valmistuu aikataulun mukaisesti vuoden 2024 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. P2X Solutionsin tarkoituksena on toteuttaa samalla konseptilla myös muita vihreän vedyn tuotantolaitoksia ja seuraavien laitosten valmistelutyö on jo aloitettu.

”On hienoa saada rahoituskokonaisuuteen mukaan vihreän tulevaisuuden energiaratkaisuihin panostava Prime Capital, jolla on kiinnostusta toimia myös pitkällä tähtäimellä yhtiön rahoittajana. Investointimme Harjavaltaan avaa suomalaisen vihreän vedyn markkinan, ja on askel kohti päästötöntä hyvinvointiyhteiskuntaa. Odotettu vihreän vedyn ja uusiutuvien synteettisten polttoaineiden tarjonta luo niille uutta kysyntää. Toimiva vetymarkkina mahdollistaa teollisuuden ja liikenteen siirtymän kohti päästötöntä energia- ja raaka-ainetaloutta. Tätä kehitystä vauhdittamalla varmistamme pysymisemme muun Euroopan tahdissa ja etenemme kohti päästövähennystavoitteidemme saavuttamista”, kertoo P2X Solutionsin toimitusjohtaja Herkko Plit.

”Tämä on Prime Capitalille merkittävä investointi, joka kasvattaa olennaisesti vihreää vetyjalanjälkeämme. Olemme erittäin iloisia voidessamme sijoittaa kokeneen tiimin rinnalla ja odotamme hedelmällistä yhteistyötä P2X Solutionsin kanssa”, lisäsi Mathias Bimberg, Prime Capitalin infrastruktuurijohtaja.

Harjavallan vihreän vedyn tuotantolaitos vähentää Suomen CO2-päästöjä n. 40 tuhatta tonnia vuosittain.

Lisätietoja:

Herkko Plit, toimitusjohtaja
herkko.plit@p2x.fi
050 462 0788

P2X Solutions on suomalainen vihreän vedyn ja Power-to-X-teknologian edelläkävijä. Vauhditamme vetymarkkinan syntyä kokonaisvaltaisesti ja innovatiivisesti arvoketjun kaikilla osa-alueilla. Toimimme vihreän vedyn ja synteettisen polttoaineen tuottajana ja jakelijana sekä toimitamme vetylaitoksen asiakaslähtöisesti tarvittaessa avaimet käteen -periaatteella. Muutamme maailmaa puhtaammaksi – yhdessä. https://p2x.fi/

Prime Capital

Prime Capital AG on johdon ja työntekijöiden omistama riippumaton omaisuudenhoitoyhtiö ja rahoituspalvelujen tarjoaja. Yritys on erikoistunut vaihtoehtoisiin sijoituksiin, erityisesti absoluuttiseen tuottoon, infrastruktuuriin, mukaan lukien uusiutuvaan energiaan ja yksityiseen velkaan. Lisäksi yhtiö tarjoaa Access Solutions sekä Investment Advisory & Solutions -palveluita. Prime Capital perustettiin vuonna 2006, ja se työllistää tällä hetkellä noin 120 henkilöä Frankfurtissa ja Luxemburgissa, ja sitä valvovat BaFin ja CSSF.

Syyskuussa 2021 Prime Capitalilla on hallinnoitavia varoja noin 9,6 miljardia euroa.

www.primecapital-ag.com