Hitachi ABB Power Grids ja P2X Solutions sopimukseen Suomen ensimmäisen teollisen mittakaavan vihreän vedyn tuotantolaitoksen sähköistämisestä

Hitachi ABB Power Grids ja vihreän vedyn tuottaja ja power-to-x-teknologian edelläkävijäyhtiö P2X Solutions ovat solmineet aiesopimuksen 20 megawatin (MW) vedyntuotantolaitoksen sähköistämisestä. Laitos tuottaa valmistuessaan vihreää vetyä uusiutuvalla energialla tuotetulla sähköllä. 

Sopimuksen mukaisesti Hitachi ABB Power Grids toimii P2X Solutionsin kumppanina vedyntuotantolaitoksen sähköistyksen suunnittelussa, toteutuksessa ja käyttöönotossa. Hankkeen tarkoituksena on rakentaa Suomen ensimmäinen teollisen mittakaavan vihreän vedyn tuotantolaitos. Hitachi ABB Power Grids vastaa sähköjärjestelmäratkaisuista sähköverkosta aina elektrolyysilaitteistolle saakka sisältäen sähköaseman, keskijännitejakelun, pää-, jakelu- ja tasasuuntaajamuuntajat, tasasuuntaajat, sähkön laadun optimoinnin järjestelmät sekä tarvittavat ohjaus- ja suojausjärjestelmät.

”On hienoa päästä kumppaniksi mukaan näin tärkeään suomalaiseen edelläkävijähankkeeseen edistämään Suomen ja koko maailman matkaa kohti päästötöntä sähköistä tulevaisuutta. Sähkö on vihreän vedyn valmistuksessa keskeinen tuotannontekijä, ja teollisen mittaluokan kilpailukykyisessä vedyntuotannossa kustannustehokkaan ja korkean hyötysuhteen sähköistysratkaisun merkitys on keskeinen. Meneillään oleva globaali energiamurros edellyttää uuden teknologian käyttöönottoa ja maailmanluokan osaamista. Suomen teollisuudella on kaikki edellytykset toimia vihreämmän sähköisen tulevaisuuden edelläkävijänä, mistä tämä hanke on erinomainen esimerkki”, Hitachi ABB Power Gridsin toimitusjohtaja Matti Vaattovaara sanoo.

Ensimmäisen pilottilaitoksen investoinnin suuruus on noin 50 miljoonaa euroa. 20 megawatin laitoskoolla saavutetaan merkittävät kustannushyödyt. Kun ensimmäinen ison kokoluokan vihreän vedyn tuotantolaitos on saatu demonstroitua, P2X:n tavoitteena on edistää Suomen vetytaloutta useammalla tuotantolaitoksella ja mahdollisesti monistaa hanke myös Euroopassa. 

”Kumppanisopimus Hitachi ABB Power Gridsin kanssa on tärkeä askel vedyntuotantolaitoksen kehittämisessä. Sopimus on merkittävä myös suhteessa investoinnin kokonaisarvoon. Tämä on oiva esimerkki siitä, kuinka yksittäiset vetyhankkeet edesauttavat vetymarkkinan syntymistä ja luovat kilpailukykyä suomalaiselle teollisuudelle matkalla kohti päästötöntä tulevaisuutta ja kansainvälistä vetytaloutta”, sanoo P2X Solutionsin toimitusjohtaja Herkko Plit.

Vedyntuotantolaitoksen kehittäminen etenee suunnitelmien mukaisesti. Laitoksen sijoituspaikkojen alustava kartoitus saatiin päätökseen helmikuussa 2021 ja parhaillaan suunnitellaan toteutusta. Investoinnille haetaan tukea Euroopan komission tukimekanismeista sekä kansallisista tukilähteistä. P2X Solutions on jättänyt helmikuussa 2021 hankkeen investointitukihakemuksen TEM:ille. Laitos otetaan käyttöön arviolta vuoden 2024 aikana.

Lisätietoja:

Herkko Plit, p. 050 462 0788, herkko.plit@p2x.fi

Juha Alopaeus, p. 050 332 4601, juha.alopaeus@hitachi-powergrids.com

P2X Solutions on suomalainen vihreän vedyn ja Power-to-X-teknologian edelläkävijä. Vauhditamme vetymarkkinan syntyä kokonaisvaltaisesti ja innovatiivisesti arvoketjun kaikilla osa-alueilla. Toimimme vihreän vedyn ja synteettisen polttoaineen tuottajana ja jakelijana sekä toimitamme vetylaitoksen asiakaslähtöisesti tarvittaessa avaimet käteen -periaatteella. Muutamme maailmaa puhtaammaksi – yhdessä. https://p2x.fi/

Hitachi ABB Power Grids on globaali teknologiajohtaja, jolla on lähes 250 vuoden historia. Yhtiö työllistää noin 36,000 henkilöä 90 maassa. Pääkonttori sijaitsee Zurichissä. Hitachi ABB Power Grids palvelee verkkoyhtiöitä, teollisuutta ja infrastruktuurialojen asiakkaita läpi koko arvoketjun, samoin kuin kasvavia aloja, kuten kestävä liikenne, älykkäät kaupungit, energian varastointi ja datakeskukset. Yhtiö painottaa toiminnassaan sosiaalisten, ympäristöllisten ja taloudellisten arvojen tasapainoa ja on sitoutunut toimimaan kestävän energian tulevaisuuden edistämiseksi innovatiivisilla ratkaisuilla ja digitaaliteknologioilla haluttuna kumppanina vahvemman, älykkäämmän ja vihreämmän verkon rakentamisessa perustana vahva osaaminen ja kokemus, maailmanlaajuinen läsnäolo ja vertaansa vailla oleva asennettu laitekanta. www.hitachiabb-powergrids.com/