P2X Solutionsin vetyhankkeelle Euroopan komission myöntämä IPCEI-status

Euroopan komissio on valinnut suomalaisen puhtaan energiamarkkinan edelläkävijän P2X Solutionsin vihreän vedyn sekä synteettisen metaanin tuotantolaitoshankkeen tärkeiden yhteiseurooppalaisten IPCEI-vetyhankkeiden listalle. Hankkeessaan P2X Solutions rakentaa 70 MW vihreän vedyn tuotantokapasiteettia sekä metanointilaitoksen uusiutuvan synteettisen metaanin tuotantoa varten. Hanke on erillinen jo nyt rakenteilla olevasta Harjavallan vety- ja metanointilaitoksesta ja kasvattaa edelleen kotimaista vetyliikenteen markkinaa.

IPCEI-statuksen saaneet vetyhankkeet eri puolilta Eurooppaa voivat saada valtiontukia tavanomaista joustavammin. IPCEI-hankkeilla tavoitellaan mahdollisimman laajamittaisia myönteisiä heijastusvaikutuksia eurooppalaiseen vetyarvoketjuun, tutkimukseen ja yhteiskuntaan.

”Meillä on kunnia olla mukana toteuttamassa Suomen ja koko Euroopan yhteisiä hiilineutraalius- ja ympäristötavoitteita sekä teollisuudessa että liikenteessä tuottamalla vihreää vetyä ja uusiutuvia synteettisiä polttoaineita. Olemme jo luoneet merkittävän määrän kumppanuuksia eurooppalaisten ja kotimaisten toimijoiden kanssa. IPCEI-projektimme toteutus mahdollistaa käytännössä myös huomattavat yksityiset investoinnit puhtaaseen vetyteknologiaan”, kuvailee P2X Solutionsin toimitusjohtaja Herkko Plit.

P2X Solutionsin Suomen ensimmäisen teollisen mittakaavan vihreän vedyn ja uusiutuvan synteettisen metaanin tuotantolaitoksen tontilla Harjavallassa ollaan siirtymässä valmistelevista töistä laitoksen rakentamiseen. Aikataulun mukaan Harjavallan laitos valmistuu vuonna 2024. Osana IPCEI-hanketta yhtiö selvittää parhaillaan yhdessä Savon Voiman kanssa vedyn ja sähköpolttoaineiden tuotantolaitoksen rakentamista Joensuuhun. P2X Solutionsin tavoitteena on 1 000 MW elektrolyysikapasiteetti vuonna 2031.

Lisätietoja:

Herkko Plit, toimitusjohtaja
herkko.plit@p2x.fi
050 462 0788

P2X Solutions on suomalainen vihreän vedyn ja Power-to-X-teknologian edelläkävijä. Vauhditamme vetymarkkinan syntyä kokonaisvaltaisesti ja innovatiivisesti arvoketjun kaikilla osa-alueilla. Toimimme vihreän vedyn ja synteettisen polttoaineen tuottajana ja jakelijana sekä toimitamme vetylaitoksen asiakaslähtöisesti tarvittaessa avaimet käteen -periaatteella. Muutamme maailmaa puhtaammaksi – yhdessä. https://p2x.fi/